Číslo DodávateľPredmetDátum úhradySuma *Spôsob úhradyPoznámka
 1    KP  poistné 1.3.2018   210,63 bankový prevod  auto
   Grígel  oprava  24.1.2018  256,- bankový prevod  kotol B6
   Deltanet  PC  28.1.2018  846,- bankový prevod  TKR
   Tavos  stočné  29.1.2018  634,75 bankový prevod  
   CBC  kopírka  29.1.2018  65,93 bankový prevod  prenájom
   SPP  plyn  26.1.2018  365,- bankový prevod  obecný úrad
   SPP  plyn  26.1.2018  86,- bankový prevod  TJ
   CDCP  ceniny  28.2.2018  432,- bankový prevod  
   Lomtec  elektron.  27.1.2018  327,60 bankový prevod  elektronizácia
10     Slov.energ  elektrina  2.2.2018  -58,69 dobropis  vyúčt. 34
 11    Victoria  poháre  2.2.2018  58,42 bankový prevod  trofejové
 12    SPP  plyn  9.2.2018  8,54 bankový prevod   33
 13    Orange  mobil 15.2.2018   54,99 bankový prevod  
 14   SPP   plyn  15.2.2018  365,- bankový prevod  Ocú
 15   SPP  plyn  15.2.2018  86,-  bankovýprevod   TJ
 16   SPP  plyn  15.2.2018  8,-  bankovýprevod   33
 17    Obec J.B.  stočné  8.2.2018  1200,- bankový prevod  
 18   Lindtrom   rohož  14.2.2018  14,47 bankovýprevod  prenájom 
 19   Slov.energ.   elektrina 17.2.2018   8,32 bankovýprevod   33
 20   Slov.energ.  elektrina  17.2.2018   15,98 bankový prevod  ČS 91
21   Telekom telefón 19.2.2018 30,43 bankový prevod  
 22    Obec Malž.  pos. činn  20.2.2018 142,03  bankový prevod  
 23    Obec J.B. stočné  28.2.2018  1200,-  bankovýprevod   
 24    SE Predaj  elektrina  14.2.2018  700,07 bankový prevod  ver. osvetl.
 25   FCC  vývoz KO 21.2.2018  885,46  bankovýprevod   
26    Akadém.PP  školenie 28.2.2018  80,-  bankovýprevod 
 
27     SE predaj elektrina   15.2.2018  677,57 bankový prevod  ver. osvetlen.
28     CBC  kopírka 1.3.2018  81,62  bankovýprevod   prenájom
29    DPO SR  školenie  2.4.2018  200,-  bankovýprevod  DHZ 
30    SPP  plyn  15.3.2018  365,-  bankovýprevod  obecný úrad 
 31   SPP  plyn  15.3.2018  86,-  bankovýprevod  TJ 
32    SPP  plyn  15.3.2018  8,-  bankovýprevod  33 
33     Barinec  revízie  12.3.2018 1021,2 bankový prevod  plyn 241
34    SE predaj  elektrina  14.3.2018   645,09 bankovýprevod  ver. osvet. 
35    Lindtrom  rohož  14.3.2018  10,43  bankovýprevod  prenájom 
36    Orange  mobil  15.3.2018  70,99  bankovýprevod   
37    Telekom  telefón  19.3.2018  29,72  bankovýprevod 
 
38    Obec J.B.  stočné  13.3.2018  1794,-  bankovýprevod  vyúčtovanie 
39   Obec J.B. stočné 31.3.2018 1200,- bankový prevod  
40   PKF poistné 15.4.2018 27,43 bankový prevod Liaz DHZ
41   PKF poistné 15.4.2018 228,26 bankový prevod budovy
42   FCC vývoz KO 21.3.2018 743,19 bankový prevod  
43   ZMO publikác. 12.3.2018 26,- bankový prevod  
44   Kalivoda PD 12.3.2018 1995,- bankový prevod chodník
45   Horváth zameran. 14.3.2018 222,- bankový prevod chodník
46   Horváth zameran. 14.3.2018 1289,- bankový prevod chodník
47   Grígel oprava 22.3.2018 90,- bankový prevod kotol A7
48   Grígel oprava 22.3.2018 95,- bankový prevod kotol A9
49   DPO SR školenie 28.4.2018 50,- bankový prevod  
50   CBC prenájom 29.3.2018 89,03 bankový prevod kopírka
 51    Obec J.B.  stočné  5.12.2018  1200,- bankový prevod  
 52    Lindsrtom  rohož  28.3.2018  14,47 bankový prevod  
 53    SPP  plyn  1.4.2018  365,- bankový prevod  KD
54     SPP plyn   1.4.2018  86,- bankový prevod  TJ
55    SPP  plyn   1.4.2018  8,- bankový prevod  33
56     Orange  mobil  29.3.2018  56,19 bankový prevod  
57     SE Predaj  elektrina  3.4.2018  645,09 bankový prevod  
58     Telekom  telefón  1.4.2018  29,72 bankový prevod  
59     FCC  odpad  31.3.2018  804,89 bankový prevod  
60     Obec J.B.  stočné  12.4.2018  1200,- bankový prevod  
61     CBC  kopírka  16.4.2018  88,98 bankový prevod  
62     Tavos  voda  12.4.2018  577,06 bankový prevod  
 63    Šmrhola  tabule  19.4.2018  374,52 bankový prevod  
64    Victoria   poháre  24.4.2018  34,68 bankový prevod  trofejové
65    Hetteš   orez  11.4.2018  354,10 bankový prevod  
66    Lindstrom   rohož  25.4.2018  10,43 bankový prevod  prenájom
67    Orange  mobil  1.5.2018  70,69 bankový prevod  
68     SPP  plyn  1.5.2018  365,- bankový prevod  KD
69    SPP  plyn   1.5.2018  86,- bankový prevod  TJ
70    SPP   plyn  1.5.2018  8,- bankový prevod  33
 71    SE predaj  elektrina  2.5.2018  645,09 bankový prevod  ver.osvetlenie
 72    CS Falcon  prevoz  30.4.2018  48,- bankový prevod  stromy
 73    Telekom  telefón  1.5.2018  29,92 bankový prevod  
 74    Eset  antivírus  9.5.2018  70,49 bankový prevod  
 75    Šmrhola  tabule  8.5.2018  281,88 bankový prevod  
76   FCC odpad 30.4.2018 812,12 bankový prevod  
77   Obec J.B. stočné 3.5.2018 1200,- bankový prevod  
78   KESA DHZ 11.5.2018 1612,- bankový prevod  soc. zariade.
79    SVH Heteš  výrub 16.5.2018  267,90 bankový prevod  stromov ZŠ
80   CBC kopírka 15.5.2018 88,37 bankový prevod prenájom
81   Lindstrom rohož 23.5.2018 14,47 bankový prevod prenájom
82   Vako Krajné opravaČS 28.5.2018 351,62 bankový prevod  
83   Orange mobil 1.6.2018 55,59 bankový prevod  
84   SPP plyn  1.6.2018 365,- bankový prevod KD
85   SPP plyn  1.6.2018 86,- bankový prevod TJ
86   SPP plyn  1.6.2018 8,- bankový prevod 33
87   FCC odpad 31.5.2018 1866,91 bankový prevod  
88   Obec J.B. stočné 5.6.2018 1200,- bankový prevod  
89   Sl.elektrár. elektrina 1.6.2018 645,09 bankový prevod ver. osvetle.
90   Telekom telefón 1.6.2018 30,58 bankový prevod  
91   PKF poistenie 6.6.2018 27,42 bankový prevod LIAZ
92   PKF poistenie 6.6.2018 228,26 bankový prevod budovy
93   Žákovský oprava 11.6.2018 180,40 bankový prevod kosačka
94   Remenárová sam. deň 15.6.2018 92,18 bankový prevod  
95   Sl.Energy 240 16.6.2018 -58,84 bankový prevod spol.priestory
96   Sl.Energy DS 18.6.2018 -69,66 bankový prevod  
97   CBC kopírka 15.6.2018 73,62 bankový prevod prenájom
98   Lindstrom rohož 20.6.2018 10,43 bankový prevod prenájom
99   Victoria poháre 27.6.2018 110,- bankový prevod trofejové
100   Orange mobil 2.7.2018 61,39 bankový prevod  
101   Krupová úz.plán 28.6.2018 600,- bankový prevod  
102   SPP plyn  1.7.2018 365,- bankový prevod KD
103   SPP plyn  1.7.2018 86,- bankový prevod TJ
104   SPP plyn  1.7.2018 8,- bankový prevod 33
105   Babiak kom.plán 20.7.2018 100,- bankový prevod  
106   Vako krajné opravaČS 2.7.2018 4427,02 bankový prevod  
107   Telekom telefón 1.7.2018 29,72 bankový prevod  
108   Sl.elektrárne elektrina 4.7.2018 919,99 bankový prevod ver.osvetle.
109   FCC odpad 30.6.2018 837,- bankový prevod  
110   Ing. Roháč TKR 10.7.2018 1140,- bankový prevod obecný kanál
111   Obec J.B. stočné 12.7.2018 1200,- bankový prevod  
112   Tavos voda 12.7.2018 553,44 bankový prevod  
113   CBC kopírka 15.7.2018 87,94 bankový prevod prenájom
114   Hill Site oprava 23.7.2018 298,87 bankový prevod auto
115   Lindstrom rohož 17.7.2018 14,47 bankový prevod prenájom
116   Slov.elektr ver.osvet. 14.8.2018 700,07 bankový prevod  
 117    SPP  plyn 15.8.2018  365,- bankový prevod  KD
 118    SPP  plyn  15.8.2018  86,- bankový prevod  TJ
 119    SPP  plyn  15.8.2018  8,- bankový prevod  33
 120    Orange  mobil  15.8.2018  55,59 bankový prevod  
 121    Sponka kan.pot.   13.8.2018  24,- bankový prevod  
 122    FCC  odpad  21.8.2018  1179,38 bankový prevod  vývoz KO
 123    PROIZS  DHZ  16.8.2018  3037,29 bankový prevod  
 124    Obec J.Boh.  stočné  15.8.2018  1200,- bankový prevod  
 125    Telekom  telefón  20.8.2018  30,20 bankov prevod   
 126    AMD  drogéria  31.8.2018  526,40 bankový prevod  dar dôchodci
 127    CBC  kopírka  29.8.2018  77,57 bankový prevod  prenájom
 128    Lindstrom  rohož  30.8.2018  14,47 bankový prevod  prenájom
 129    SPP  plyn  17.9.2018  365,- bankový prevod  KD
 130    SPP  plyn  17.9.2018  86,- bankový prevod  TJ
 131    SPP  plyn  17.9.2018  8,- bankový prevod  33
 132    Orange  mobil  15.9.2018  57,39 bankový prevod  
 133    Telekom  telefón  18.9.2018 29,98  bankový prevod  
 134    Slov. elek.  elektrina  14.9.2018  700,07 bankový prevod  ver. osvetlen.
 135    Obec J.Boh.  stočné  17.9.2018  1200,- bankový prevod  
 136    FCC  odpad  21.9.2018  828,81 bankový prevod  vývoz KO
 137    SPP  plyn KD  26.9.2018 -1293,92  bankový prevod  vyúčtovanie
 138    SPP  plyn TJ  26.9.2018  -323,54 bankový prevod  vyúčtovanie
 139    SPP  plyn 33  26.9.2018  -10,30 bankový prevod  vyúčtovanie
 140    PKF  LIAZ  15.10.2018  27,42 bankový prevod  poistenie
 141    PKF  budovy  15.10.2018  228,26 bankový prevod  poistenie
 142    ProVia  PD  6.9.2018  60,- bankový prevod  tlač
 143    Haspotex revízia   28.9.2018  156,62 bankový prevod  hasiace pr.
 144    CS  chodníky  21.9.2018  24476,69 bankový prevod  rekonštrukcia
 145    Lindstrom  rohož  27.9.2018  14,47 bankov prevod   prenájom
 146    CBC  kopírka  1.10.2018  90,16 bankový prevod  prenájom
 147    SPP  plyn  15.10.2018  365,- bankov prevod   KD
 148    SPP  plyn  15.10.2018  86,- bankový prevod  TJ
149     SPP  plyn 15.10.2018   8,- bankový prevod  33
 150    Slov.elektr.  elektrina  15.10.2018  700,07 bankový prevod  
 151    Grígel  oprava  15.10.2018  77,- bankov prevod   bytovka 239
 152    Roháč  správa  8.10.2018  360,- bankový prevod  obecná kábl.
 153    Obec J.Boh.  stočné  15.10.2018  1200,- bankový prevod  
 154    Telekom  telefón  18.10.2018  29,72 bankový prevod  
 155    Intec  oprava  8.10.2018  308,30 bankov prevod   kosačka
 156    HILL Site  oprava  15.10.2018  289,26 bankový prevod  kosačka
 157    Clouding  PC  13.10.2018  120,- bankový prevod  ročná správa
 158    Kosnáč  revízia  18.10.2018  15,- bankový prevod  komíny
 159    FCC  odpad  21.10.2018  857,46 bankový prevod  vývoz KO
 160    Tavos  voda 25.10.2018  573,53 bankový prevod  
 161    Lindstrom  rohož  25.10.2018  14,47 bankový prevod  prenájom
 162    INTES  reflotron  29.10.2018  166,50 bankový prevod  deň zdravia
 163    Orange  mobil  16.10.2018  56,49 bankový prevod  
 164    CBC  kopírka  30.10.2018  88,04 bankový prevod  prenájom
 165    KP  ob. auto 2.1.2019  78,30 bankový prevod  poistné
 166    CS  chodníky  29.10.2018  33782,20 bankový prevod  rekonštrukcia
 167    Zajíček  orez lipy  23.10.2018  783,- bankový prevod  cintorín
 168    TOS  vid.proj.  26.10.2018  200,- bankový prevod  deň zdravia
 169    Trgala  plot  26.10.2018  185,30 bankový prevod  TJ
 170    Orange  mobil  15.11.2018  62,59 bankový prevod  
 171    SPP  plyn  15.11.2018  365,- bankový prevod  KD
 172    SPP  plyn  15.11.2018  86,- bankový prevod  TJ
 173    SPP  plyn  15.11.2018  8,- bankový prevod  33
 174    Slov.elekt.  elektrina  14.11.2018  700,07 bankový prevod  ver. osvetlen.
 175    Telekom  telefón  19.11.2018  31,42 bankový prevod  
 176    FCC  odpad  21.11.2018  1709,29 bankový prevod  
177   ZMO publikácie 21.11.2019 30,95 bankový prevod  
178   Obec J.Boh. stočné 20.11.2018 1200,- bankový prevod  
179   Ekotec revízia DI 14.11.2018 199,20 bankový prevod  
180   Grígel servis 28.11.2018 96,- bankový prevod ZŠ s MŠ
181   Lindstrom rohož 23.11.2018 14,47 bankový prevod prenájom
182   Obec Malže.   28.11.2018 75,- bankový prevod  
183   KEO licencia 13.12.2018 251,76 bankový prevod  
184   CBC kopírka 29.11.2018 79,48 bankový prevod prenájom
185   KBT Piešťan tabuľa 28.11.2018 1104,- bankový prevod pamätník 1.sv
186   Connect tlačivá 29.11.2018 100,65 bankový prevod  
187   Minarovič pracov. 10.12.2018 327,54 bankový prevod  
188   Hill Site oprava 12.12.2018 727,88 bankový prevod auto
189   PKF poistné 15.1.2019 27,43 bankový prevod LIAZ
190   PKF poistné 15.1.2019 228,26 bankový prevod budovy
191   CS chodníky 7.12.2018 11964,26 bankový prevod  
192   Orange mobil 16.12.2018 56,34 bankový prevod  
 193    Decorcentr.  plaketa  10.12.2018  41,- bankovýprevod   
 194    CS  chodníky  14.12.2018  10360,84 bankový prevod  
 195    SPP  plyn  17.12.2018  365,- bankový prevod  KD
196   SPP plyn 17.12.2018 86,- bankový prevod TJ
197   SPP plyn 17.12.2018 8,- bankový prevod 33
198   Slov. elektr. elektrina 14.12.2018 700,07 bankový prevod verejné osvet.
199   Grígel oprava 16.12.2018 57,- bankový prevod 239
200   Grígel oprava 16.12.2018 57,- bankový prevod 239
201   Telekom telefón 18.12.2018 31,31 bankový prevod  
202   Obec J.Boh. stočné 18.12.2018 1200,- bankový prevod  
203   VAKO Krajné ČS 16.12.2018 108,59 bankový prevod  
204   Couding web 17.12.2018 150,- bankový prevod  
205   Orange mobil 12.12.2018 - 32,- bankový prevod  
206   Slovák piesok 20.12.2018 96,- bankový prevod  
207   Kolník školenie 8.12.2018 72,- bankový prevod DHZ
208   Lomtec el. schrán 9.1.2019 327,60 bankový prevod  
209   Lindstrom rohož 20.12.2018 10,43 bankový prevod prenájom
210   FCC odpad 21.12.2018 980,20 bankový prevod  
211   effective školenie 26.12.2018 162,- bankový prevod BOZP
212   Roháč TKR 3.1.2019 270,- bankový prevod infokanál
213   CBC kopírka 31.12.2018 126,37 bankový prevod  
214   KP poistné 1.3.2019 227,80 bankový prevod havarijné
215   Ing. Lauro audit 4.1.2019 350,- bankový prevod  
216   Horáková audit 4.1.2019 350,- bankový prevod  
217   Orange mobil 16.1.2019 50,80 bankový prevod  
218   Slo.Energy elektrina 17.1.2019 304,90 bankový prevod ČS 181
219   Slo.Energy elektrina 17.1.2019 - 13,17 bankový prevod ČS Paderovce
220   Slo. Energy elektrina 17.1.2019 -27,66 bankový prevod 240
221   VAKO Krajné oprava 12.12.2018 490,34 bankový prevod ČS
222   Lindsrom rohož 18.1.2019 10,43 bankový prevod prenájom
223   FCC odpad 21.1.2019 945,91 bankový prevod  
224   Telekom telefón 18.1.2019 29,88 bankový prevod  
225   Slo. Energy elektrina 17.1.2019 - 119,16 bankový prevod ČS 158
226   Slo. Energy elektrina 17.1.2019 - 123,16 bankový prevod DS 78
227   Slo. Energy elektrina 17.1.2019 - 106,98 bankový prevod TJ
228   Slo. Energy elektrina 17.1.2019 - 149,54 bankový prevod MOS
229   Slo. Energy elektrina 17.1.2019 3,34 bankový prevod 241
230   Slo. Energy elektrina 17.1.2019 - 37,73 bankový prevod 239
231   Slo. Energy elektrina 17.1.2019 - 186,88 bankový prevod KD
232   Sl.elektrárne elektrina 14.1.2019 700,07 bankový prevod verejné osvet.
233   Stavebko zbervak 14.1.2019 100,- bankový prevod  
234   SEZAKO údržba 28.1.2019 557,44 bankový prevod ČS
235   SPP plyn 29.1.2019 - 334,63 bankový prevod KD
236   SPP plyn 29.1.2019 22,29 bankový prevod TJ
237   SPP plyn 29.1.2019 - 4,35 bankový prevod 33
238   CS chodníky 14.1.2019 9997,67 bankový prevod  
239   CS chodníky 30.1.2019 20738,82 bankový prevod