ČísloDodávateľPredmetDátum úhrady Suma *Spôsob úhradyPoznámka
 1

 SPP

plyn - kultúrny dom 

 29.1.2016    778,-    
2

 SPP

plyn - TJ 

29.1.2016   175,-    
3

 SPP

 plyn - stará škola

29.1.2016   13,-    
4

 SPP vyúčtovanie

 plyn - kultúrny dom

22.1.2016   -292,77    
5

 SPP vyúčtovanie

 plyn - TJ

29.1.2016   247,06    
6

 SPP vyúčtovanie

 plyn - stará škola

22.1.2016   - 5,96    
7

 ZSE

 elektrina - čerpačka

 29.1.2016    140,51    
 8

 ZSE

 elektrina - TJ

 29.1.2016    92,23    
 9

 ZSE

 elektrina - kult. dom

 29.1.2016    171,01    
 10

 ZSE

 elektrina - prístavba

 29.1.2016    66,50    
 11

 ZSE

 elektrina - ver. osvet.

 29.1.2016    180,99    
12

Centrálny depozitár CP

vedenie účtu CP

22.2.2016   252,17    
13

ZSE

elektrina -byt. č.239

29.1.2016   28,71    
14

ZSE

elektrina - byt.č.240

29.1.2016   16,19    
15

ZSE

elektrina -byt.č.241

29.1.2016   13,16    
16

CBC Slovakia

prenájom kopírky

29.1.2016   86,30    
17

TAVOS

voda - byt. č. 241

29.1.2016   279,78    
18

TAVOS

voda - cintorín, TJ, kultúrny dom,byt. č.239 a 240

29.1.2016   564,80    
19

Victoria

trofejové poháre turnaj

29.1.2016   78,-    
20

Obec Jaslovské Bohunice

stočné

8.2.2016   900,-    
21

Centrum polyg. služieb

matričné tlačivá

8.2.2016   12,74    
22

SPP

plyn - kultúrny dom

8.2.2016   754,-    
23

SPP

plyn - TJ

8.2.2016   170,-    
24

SPP

plyn - stará škola

8.2.2016   13,-    
25

ORANGE

mobilný telefón

8.2.2016   40,-    

26

ZSE

prístavba KD 

8.2.2016   61,36    

27

ZSE

prístavba KD

8.2.2016   50,-    

28

SE Predaj

elektrina - ver. osvetlenie

8.2.2016   683,75    

29

EDU WORK

ozvučovacia zostava

8.2.2016   279,90    

30

Slovak Telekom

telefón pevná linka

18.2.2016   44,57    

31

Obecný podnik služieb

vývoz fekálií

21.2.2016   84,-    

32

ASA

vývoz komunálneho odpadu

21.2.2016   779,46    

33

Obec  Jaslovské Bohunice

stočné - vyúčtovanie

22.2.2016   2044,80    

34

ZSE

elektrina vyúčtovanie - čerpačka

22.2.2016   -117,02    

35

ZSE

elektrina vyúčtovanie - kult. dom

22.2.2016   -22,01    

36

ZSE

elektrina vyúčtovanie - byt.č.239

22.2.2016   -0,48    

37

ZSE

elektrina vyúčtovanie - bytč.241

22.2.2016   0,50    

38

ZSE

elektrina vyúčtovanie -st.škola

22.2.2016   -45,43    

39

Ing. M. Horváth

geom. plán - zameranie chodníka

22.2.2016   810,-    

40

ZSE

elektrina vyúčtovanie -bytč.240

19.2.2016   -0,51    

41

ZSE

elektrina vyúčtovanie - TJ

19.2.2016   -58,40    

42

ZSE

elektrina čerpačka zberný dvor

15.2.2016   53,81    

43

ZSE

elektrina prístavba KD

15.2.2016   60,38    

44

CBC Slovakia

prenájom kopírky

22.2.2016   100,28    

45

ZSE

elektrina vyúčtovanie TJ

29.2.2016   -91,66    

46

ZSE

elektrina vyúčtovanie TJ

29.2.2016   -0,17    

47

TAVOS

voda - polievanie parku J.I.Bajzu

22.2.2016   20,99    

48

Zdenko Chrvala

čistenie kan. potrubia

1.3.2016   60,-    

49

Peter Barinec

servis plynových kotlov byt.č.241

29.2.2016   648,-    

50

ŠEVT

tlačivá

23.2.2016   8,20    

51

BINS

1100 lit kontajner - bytovky

1.3.2016   204,-    

52

SPP

plyn - kultúrny dom

10.3.2016   710,-    

53

SPP

plyn - TJ

10.3.2016   160,-    

54

SPP

plyn - stará škola

10.3.2016  

12,-

   

55

SE Predaj

elektrina - ver. osvetlenie

10.3.2016   683,75    

56

ORANGE

mobilný telefón

10.3.2016   40,-    

57

Slovak Telekom

telefón pevná linka

10.3.2016   29,-    

58

PROUNION

vypracovanie žiadosti - COK

10.3.2016   600,-    

59

CBS

kniha Dolné Považie

10.3.2016   187,-    

60

ZMO

kniha - Účtovné súvzťažnosti

10.3.2016   25,-    

61

ASA

vývoz komunálneho odpadu

17.3.2016   806,70    

62

PKF

poistné vozidla Liaz

12.4.2016   27,43    

63

PKF

poistné budov

12.4.2016   228,26    

64

Obecný podnik služieb

vývoz fekálií

17.3.2016   42,-    

65

CBC SLOVAKIA

prenájom kopírky

24.3.2016   94,45    

66

Obec Jaslovské Bohunice

stočné

24.3.2016   900,-    

67

SVH Hetteš

reflektory TJ

24.3.2016   590,90    

68

SVH Hetteš

oprava rozhlasu

24.3.2016   190,20    

69

ZSE

elektrina - prístavba KD

24.3.2016   50,-    

70

ORANGE

mobilný telefón

12.4.2016   40,-    

71

SPP

plyn - stará škola

12.4.2016   7,-    

72

SPP

plyn - kultúrny dom

12.4.2016   389,-    

73

SPP

plyn - TJ

12.4.2016   88,-    

74

Peter Slovák

dovoz piesku

12.4.2016   134,16    

75

SE Predaj

elektrina verejné osvetlenie

12.4.2016   683,75    

76

Slovak Telekom

telefón pevná linka

12.4.2016   32,15    

77

ESET

antivírus

12.4.2016   55,37    

78

Obec Jaslovské Bohunice

stočné

25.4.2016   900,-    

79

Rastislav Grígel

čistenie kotla bytovka č. 239

25.4.2016   61,-    

80

Slov. elektrárne

lampy verejné osvetlenie

25.4.2016   1872,-    

81

Palšovič Ľuboš

vývoz odpadu po zbere

25.4.2016   336,-    

82

ASA

vývoz komunálneho odpadu

25.4.2016   1024,89    

83

ZSE

elektrina prístavba KD

25.4.2016   27,95    

84

TAVOS

voda - cintorín, TJ, kultúrny dom,byt. č.239, 240, 241

25.4.2016   657,48    

85

CBC Slovakia

prenájom kopírky

4.5.2016   85,52    

86

PROUNION

žiaodsť o NFP - COK

4.5.2016   600,-    

87

Obec Jaslovské Bohunice

stočné

4.5.2016   900,-    

88

TAVOS

vodovodná prípojka Uher

4.5.2016   148,98    

89

TAVOS

vodovodná prípojka Krivosudská

4.5.2016   148,98    

90

TAVOS

vodovodná prípojka Mičo

4.5.2016   165,44    

91

Ing. Peter Roháč

obecný kanál

4.5.2016   370,-    

92

ORANGE

mobilný telefón

11.5.2016   40,-    

93

SPP

plyn - TJ

12.5.2016   34,-    

94

SPP

plyn - kultúrny dom

12.5.2016   149,-    

95

SPP

plyn - stará škola

12.5.2016   3,-    

96

SE Predaj

elektrina - verejné osvetlenie

11.5.2016   683,75    

97

Obec Jaslovské Bohunice

stočné

11.5.2016   900,-    

98

Slovak Telekom

telefón pevná linka

12.5.2016   29,52    

99

ASA

vývoz komunálneho odpadu

19.5.2016   819,40    

100

Technik Security

oprava popl. systému ZŠ s MŠ

11.5.2016   41,69    

101

PROUNION

verejné obstarávanie

11.5.2016   1200,-    

102

RIHA

zateplenie bytovky č. 239

12.5.2016   10500,-    

103

Office Land

kancel. a hyg. potreby

11.5.2016   187,05    

104

CBC Slovakia

prenájom kopírky

19.5.2016   82,48    

105

Aug. Horváth

oprava kotla bytovka č. 239

19.5.2016   99,-    

106

SVH - Hetteš

oprava verejného osvetlenia

8.6.2016   454,-    

107

RIGHT POWER

elektrina vyúčtovanie

8.6.2016   -7,20    

108

SPP

plyn - kultúrny dom

13.6.2016   63,-    

109

SPP

plyn -TJ

13.6.2016   14,-    

110

SPP

plyn - stará škola

13.6.2016   2,-    

111

Obec Jaslovské Bohunice

stočné

13.6.2016   900,-    

112

Jozef Marko

zbervak

13.6.2016   50,-    

113

SE Predaj

elektrina verejné osvetlenie

13.6.2016   683,75    

114

ORANGE

mobilný telefón

13.6.2016   40,24    

115

Július Kosnáč

kominárske práce

20.6.2016   34,80    

116

Slovak Telekom

telefón pevná linka

20.6.2016   29,-    

117

Zdenko Chrvala

oprava kan. potrubia ZŠ s MŠ

13.6.2016   166,22    

118

ASA

vývoz komunálneho odpadu

21.6.2016   1646,01    

119

PKF

poistenie budov

13.7.2016   228,26    

120

PKF

poistenie vozidla LIAZ

13.7.2016   27,42    

121

CBC Slovakia

prenájom kopírky

4.7.2016   76,63    

122

IZOKLAMP

oprava a zateplenie strechy ZŠ s MŠ

12.7.2016   13973,86    

123

SPP

plyn - kultúrny dom

13.7.2016   58,-    

124

SPP

plyn - TJ

13.7.2016   13,-    

125

SPP

plyn - stará škola

13.7.2016   1,-    

126

ORANGE

mobilný telefón

13.7.2016   40,-    

127

SE Predaj

elektrina - verejné osvetlenie

13.7.2016   683,75    

128

Slovak Telekom

telefón pevná linka

13.7.2016   29,-    

129

Obec Jaslovské Bohunice

stočné

19.7.2016   900,-    

130

RIHA

zateplenie bytovky č. 239

19.7.2016   10773,74    

131

RIHA

zateplenie bytovky č. 239

19.7.2016   1037,28    

132

ASA

vývoz komunálneho odpadu

19.7.2016   952,34    

133

TAVOS

voda - cintorín, TJ, kultúrny dom,byt. č.239,240 a 241

19.7.2016   554,33    

134

VICTORIA

trofejové poháre - guláš

19.7.2016   30,-    

135

CBC Slovakia

prenájom kopírky

8.8.2016   83,33    

136

HASPOTEX

revízia hasiacich prístrojov

9.8.2016   223,08    

137

CBS

kniha Dolné Považie

9.8.2016   192,50    

138

Clouding

správa PC

10.8.2016   64,76    

139

SPP

plyn - stará škola

9.8.2016   1,-    

140

SPP

plyn - TJ

9.8.2016   13,-    

141

ORANGE

mobilný telefón

9.8.2016   40,-    

142

IZOKLAMP

oprava a zateplenie strechy ZŠ s MŠ

9.8.2016   9315,91    

143

IZOKLAMP

oprava a zateplenie strechy ZŠ s MŠ

9.8.2016   2352,-    

144

SE Predaj

elektrina verejné osvetlenie

9.8.2016   683,75    

145

SPP

plyn - kultúrny dom

9.8.2016   58,-    

146

Slovak Telekom

telefón pevná linka

9.8.2016   29,-    

147

Thera Comm

vysielačka do vozidla Iveco

9.8.2016   673,20    

148

Knězek

zásahová výstroj DHZ

9.8.2016   1246,93    

149

Ing. J. Čapkovič

mreža na bufet TJ

15.8.2016   264,-    

150

Obec Jaslovské Bohunice

stočné

15.8.2016   900,-    

151

ASA

vývoz komunálneho odpadu

21.8.2016   785,62    

152

BINS

smetné nádoby

24.8.2016   390,-    

153

Aug. Horváth

oprava kotla bytovka č. 240

24.8.2016   212,-    

154

Mesíček S.

plynový kotol TJ

24.8.2016   1788,-    

155

CBC Slovakia

prenájom kopírky

24.8.2016   85,73    

156

Mplot

oplotenie kompostoviska

 9.9.2016   308,74    

157

EXO

web stránka

30.8.2016   7,93    

158

Obec Malženice

posudková činnosť

9.9.2016   45,-    

159

Bokor Jozef

revízia plyn. zariadení

9.9.2016   397,-    

160

Orange

mobilný telefón

13.9.2016   40,-    

161

SPP

plyn OcÚ

13.9.2016   120,-    

162

SPP

plyn TJ

13.9.2016   27,-    

163

SPP

plyn 33

13.9.2016   2,-    

164

Slovak Telekom

telefón

13.9.2016   29,60    

165

S. Staš

pac. komplet DHZ

13.9.2016   97,48    

166

Obec J.Bohunice

stočné

13.9.2016   900,-    

167

Slov. elektrárne

verejné osvetlenie

13.9.2016   683,75    

168

Martinkovič

ZŠ s MŠ vymaľovanie a nátery

13.9.2016   3136,02    

169

Palšovič Ľuboš

ZŠ s MŠ komín

13.9.2016   156,-    

170

Juraj Žákovský

kosačka

13.9.2016   3992,46    

171

ASA

vývoz odpadu

21.9.2016   981,85    

172

Bokor Jozef

revízia plynu bytovky 239 + 240

4.10.2016   634,-    

173

CBC Slovakia

prenájom kopírky

30.9.2016   88,51    

174

PKF

poistné budovy

11.10.2016   228,26    

175

PKF

poistné Liaz - DHZ

11.10.2016   27,42    

176

SPP

plyn Ocú vyúčtovanie

16.9.2016   -120,-    

177

SPP

plyn TJ vyúčtovanie

16.9.2016   -27,-    

178

SPP

plyn 33 vyúčtovanie

16.9.2016   -2,-    

179

Orange

mobilný telefón

11.10.2016   40,20    

180

SPP

plyn OcÚ

11.10.2016   374,-    

181

SPP

plyn TJ

11.10.2016   85,-    

182

SPP

plyn 33

11.10.2016   7,-    

183

SE Predaj

verejné osvetlenie

11.10.2016   683,75    

184

Obec J.Bohunice

stočné

18.10,2016   900,-    

185

Slovak Telekom

telefón

11.10.2016   29,21    

186

ASA

odvoz odpadu

21.10.2016   1188,16    

187

A. Horváth

oprava kotla

24.10.2016   200,-    

188

Vako Krajné

oprava čerpadla

25.10.2016   1333,75    

189

Tavos

vodné - Ocú, TJ, bytovky, cintorín

26.10.2016   556,07    

190

CBC Slovakia

prenájom kopírky

31.10.2016   78,24    

191

Vako Krajné

čerpadlo na ČS

3.11.2016   867,31    

192

SPP

plyn Ocú

4.11.2016   651,-    

193

SPP

plyn TJ

4.11.2016   150,-    

194

SPP

plyn 33

4.11.2016   7,-    

195

Orange

mobilný telefón

15.11.2016   40,70    

196

SPP

plyn Ocú

4.11.2016   651,-    

197

SPP

plyn TJ

4.11.2016   150,-    

198

SPP

plyn

4.11.2016   7,-    

199

Mesíček S.

ZŠ s MŠ - soc. zariadenie

15.11.16   337,29    

200

SE Predaj

verejné osvetlenie

15.11.2016   683,75    

201

Obec J.Bohunice

stočné

15.11.2016   900,-    

202

Slovak Telekom

telefón

15.11.2016   29,-    

203

Ductus

vypracovanie žiadosti - zber. dvor

15.11.2016   500,-    

204

FCC

odvoz odpadu

15.11.2016   1446,64    

205

PKF

poistenie budov

11.1.2017   228,26    

206

PKF

poistenie Liaz DHZ

11.1.2017   27,43    

207

CBC Slovakia

prenájom kopírky

30.11.2016   80,82    

208

Sl. pošta

knižnica - časopis Život

9.12.2016   61,20    

209

Pečiatky-vizitky

vianočné pozdravy

6.12.2016   87,-    

210

Ekotec

revízia detského ihriska

14.12.2016   248,40    

211

SPP

plyn OcÚ

12.12.2016   651,-    

212

SPP

plyn TJ

12.12.2016   150,-    

213

SPP

plyn 33

12.12.2016   7,-    

214

KEO

ročná licencia

13.12.2016   233,30    

215

Vako Krajné

oprava ČS

13.12.2016   75,46    

216

SE predaj

verejné osvetlenie

12.12.16   683,75    

217

Obec J.Bohunice

stočné

12.12.16   900,-    

218

Slovak Telekom

telefón

19.12.2016   29,-    

219

SPP

plyn vyúčtovanie

19.12.2016   1195,89    

220

Orange

mobilný telefón

12.12.2016   40,-    
 221  Orange  mobilný telefón  19.12.2016    59,97    
 222  Orange  mobilný telefón  19.12.2016    0,50    
 223  Orange  mobilný telefón  19.12.2016    0,50    
 224  Ing. Laurová  príprava auditu  14.12.2016    500,-    
 225  Ing. Horáková  audit  14.12.2016    200,-    
 226  Sezako  čistenie kanalizácie  19.12.2016    459,84    
 227  FCC  odvoz odpadu  19.12.2016    1018,53    
 228  Ing. Roháč  obecný kanál + natáčanie akcií  19.12.2016    901,43    
 229   DZ Pramene  vianočný koncert  19.12.2016    1000,-    
 230  SPP  plyn TJ vyúčtovanie  30.12.2016    252,37    
 231  SPP  plyn vyúčtovanie  30.12.2016    -0,64    
 232  CBC Slovakia  prenájom kopírky  30.12.2016    122,98    
 233  Grígel  oprava kotol č. 239  4.1.2017    52,-    
 234  Slovák Peter  posypový materiál  30.12.2016    147,84    
235 Pevacar zimné pneumatiky 28.12.2016   300,-    
236 Orange mobilný telefón 11.1.2017   75,71    
237 Vako Krajné oprava čerpadla 11.1.2017   87,41    
238 SE Predaj verejné osvetlenie 11.1.2017   683,75    
239 Vako Krajné čerpadlo na ČS 11.1.2017   1075,82    
240 Slovakia Energy elektrina vyúčtovanie 33 11.1.2017   3,35    
241 Slovakia Energy elektrina vyúčtovanie 91 11.1.2017   -2,01    
242 Slovak Telekom telefón 11.1.2017   29,-    
243 FCC odvoz odpadu 11.1.2017   895,81