Historický prehľad predstaviteľov obce

Starosta obce v súčasnosti zastupuje obec vo vzťahu k vyšším štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám. Vykonáva obecnú správu a rozhoduje vo všetkých veciach správy obce v zmysle platných zákonov. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva, podpisuje všeobecné záväzné nariadenia a udeľuje plnú moc v právnych záležitostiach.

Prvé zmienky o richtároch boli objavené i vo farskom archíve a na tomto základe vieme, že predstaviteľmi obce v minulých storočiach boli:

Peter Bobek 2015 – dodnes  starosta


Marek Hrčka, Ing. 2006-2015 starosta

 

Mária Tomovičová 1994-2006 starosta

 

Leonard Kocán 1990-1994 starosta, 1968-1990 predseda MNV

 

Ignác Hrčka 1964-1968 predseda MNV

 

Július Horník 1954-1964 predseda MNV

 

Hubert Vrbovský 1950-1954 predseda MNV

 

1945–1948 Jozef Kolenič starosta (richtár)
1933 –1945 Štefan Svitek starosta (richtár)
1927–1929 Valent Horvatovič starosta (richtár)
1924–1925 Michal Remenár starosta (richtár)
1921–1923 Štefan Svitek starosta (richtár)
1913 – 1917 Rudolf Taraba starosta (richtár)
1895 – 1902 Matej Chorvatovič starosta (richtár)
1829 –1831 Martin Čápka starosta (richtár)
1948 Jozef Horváth, AV NF richtár
1932 Lenhard Kocán richtár
1931 Štefan Taraba (?) richtár
1931 Vincenc Jursa richtár
1930 Vincenc Jursa richtár
1927 Štefan Svitek richtár
1926 Anton Remenár richtár
1918 Imrich Valentovič richtár
1911 Martin Svitek richtár
1849 Štefan Behúl richtár
1848 Michal Vaško richtár
1843 Ján Čapkovič – Krajčo richtár
1823 Jano Čapkovič - Jurina richtár
1813 Ján Behúl richtár
1806 Jozef Čapkovič richtár
1768 Martin Čapkovič richtár
1746 Michal Čapkovič richtár
1732 Mišo Horník richtár
1727 Ján Filip ml. richtár
1714 Michal Čapkovič richtár