Zoznam kandidátov starosta

Obec Dolné Dubové   uverejňuje   podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

 

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 

       1. Jozef Čapkovič, Ing., 30 r., samostatne zárobkovo činná osoba,

           Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita

       2. Miroslav Holec, 30 r., pracovník výroby kŕmnych zmesí,

           nezávislý kandidát
       3. Jozef Hrčka, 36 r., nezamestnaný,

            nezávislý kandidát
       4. Jozef Mikulčík, Ing., 62 r., externý konzultant – ekonóm

           SMER – sociálna demokracia, SNS  
       5. Petra Tomašovičová, 36 r., rodičovská dovolenka,

           nezávislý kandidát

 

V Dolnom Dubovom 21.9.2018

 

Zoznam kandidátov poslanci

Obec Dolné Dubové   uverejňuje   podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby  do obecného zastupiteľstva:

 

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 

       1. Mário Behúl, Mgr., 45 r., štátny zamestnanec,

           nezávislý kandidát

       2. Martin Butko, Mgr., 37 r., právnik,

           Kresťanskodemokratické hnutie
       3. Štefan Demovič, 49 r., vedúci zmeny,

            nezávislý kandidát
       4. Jana Dirgová, Ing.,MSc., 39 r., špecialista pre finančný trh,

           nezávislý kandidát
       5. Zdenka Gabrišová, 29 r., rodičovská dovolenka,

           nezávislý kandidát

       6. Peter Horváth, Ing.,38 r., stavebný inžinier,

           Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita

       7. Marek Chrvala, 35 r., hasič,

           nezávislý kandidát
      

8. Ľubomír Jablonický, 33 r., referent logistiky,

           nezávislý kandidát

       9. Rastislav Kocán, Mgr., 44 r., pedagóg,

           Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita

      10. Katarína Krišková, Bc., 41 r., učiteľ praktickej prípravy,

            nezávislý kandidát

      11. Stranovský Daniel, Mgr., 37r., samostatne zárobkovo činná osoba,

             Kresťanskodemokratické hnutie

 

 

Volí sa 7 poslancov

 

V Dolnom Dubovom 21.9.2018

Voľby 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu

1. Ing. Jozef Čapkovič 

2. Miroslav Holec

3. Jozef Hrčka

4. Ing. Jozef Mikulčík

5. Petra Tomašovičová

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

1. Mgr. Mário Behúl

2. Mgr. Martin Butko

3. Štefan Demovič

4. Ing. Jana Dirgová, MSc.

5. Zdenka Gabrišová

6. Ing. Peter Horváth

7. Marek Chrvala

8. Ľubomír Jablonický

9. Mgr. Rastislav Kocán

10.Bc. Katarína Krišková

11. Mgr. Daniel Stranovský

Pošta

Zmena otváracích hodín:

Streda 12.9.2018 od 9:00 do 12:00 a poobede od 16:00 do 17:00 hod

Streda 19.9.2018 - zatvorené

Štvrtok 20.9.2018 od 7:30 do 10:30 a poobede od 16:00 do 17:00 hod

Zmeny cestovných poriadkov

V termíne od 17.9. do 30.9 je možné na obecnom úrade podávať požiadavky a pripomienky na úpravu teraz platných cestovných poriadkov.

Tavos

Pracovník firmy Tavos bude od 10. do 15.9.2019 opisovať stavy vodomerov. Ak je Váš vodomer nedostupný, nechajte oznam o množstve natočených kubíkov na viditeľnom mieste.

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: